فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Froze

froʊz frəʊz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  freeze
 • شکل سوم:

  frozen
 • سوم شخص مفرد:

  freezes
 • وجه وصفی حال:

  freezing

معنی

 • adverb
  زمان گذشته ساده فعل Freeze
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد froze

 1. verb To discourage
  Synonyms: dampened, depressed, disheartened
 2. verb Stop a process or a habit by imposing a freeze on it
  Synonyms: suspended, arrested, fixed
  Antonyms: continued, went
 3. verb Change to ice
  Synonyms: benumbed, numbed, pierced, cooled, bit, nipped, iced, chilled
  Antonyms: boiled, cooked, warmed, het
 4. verb Prohibit the conversion or use of (assets)
  Synonyms: iced, hardened, stopped, immobilized, preserved, numbed, stiffened, congealed, halted, coagulated, chilled, blocked
  Antonyms: boiled, thawed, melted

ارجاع به لغت froze

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «froze» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/froze

لغات نزدیک froze

پیشنهاد بهبود معانی