فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fulminating Powder

American: ˈfʌlmɪneɪtɪŋˈpaʊdər British: ˈfʌlmɪneɪtɪŋˈpaʊdə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (ماده‌ی منفجره حاوی فولمینات جیوه) گرد آتش‌گیر، گرد پکشی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت fulminating powder

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fulminating powder» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fulminating powder

لغات نزدیک fulminating powder

پیشنهاد بهبود معانی