فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Gall Midge (or Gnat)

American: ˈɡɒlˈmɪdʒɔːrˈnæt British: ɡɔːlmɪdʒɔːnæt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت gall midge (or gnat)

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gall midge (or gnat)» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gall midge (or gnat)

لغات نزدیک gall midge (or gnat)

پیشنهاد بهبود معانی