فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Katzenjammer

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    خماری، پریشانی، آشفتگی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد katzenjammer

  1. noun Disagreeable aftereffects from the use of drugs (especially alcohol)
    Synonyms: hangover
  2. noun Loud confused noise from many sources
    Synonyms: hubbub, uproar, brouhaha

ارجاع به لغت katzenjammer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «katzenjammer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/katzenjammer

لغات نزدیک katzenjammer

پیشنهاد بهبود معانی