فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Lifeline

ˈlaɪflaɪn ˈlaɪflaɪn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  (کف‌بینی) خط زندگی، طناب یا رسن نجات غواص، شاهراه
  • - The Suez Canal was considered to be the lifeline of the British Empire.
  • - کانال سوئز شاهراه حیاتی امپراطوری بریتانیا محسوب می‌شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lifeline

 1. noun Assistance
  Synonyms: help, salvation, line
 2. noun A crease on the palm; its length is said by palmists to indicate how long you will live
  Synonyms: line-of-life, life line

ارجاع به لغت lifeline

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lifeline» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lifeline

لغات نزدیک lifeline

پیشنهاد بهبود معانی