با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Lifelessness

ˈlaɪfləsnəs ˈlaɪfləsnəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  بی‌جانی، بی‌روحی، زنده نبودن، مردگی
  • - We talk of death and of lifelessness, but we know only of life.
  • - از مرگ و از بی‌جانی حرف می‌زنیم، اما فقط از زندگی اطلاع داریم.
  • - spiritual lifelessness
  • - بی‌جانیِ معنوی
 • noun uncountable
  حالت بدون حرکت، بی‌حرکتی، یکنواختی
  • - The therapy can be good for lifelessness.
  • - تراپی می‌تواند برای یکنواختی مفید باشد.
  • - the lifelessness of some parts of the book.
  • - یکنواختی برخی از قسمت‌های کتاب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lifelessness

 1. noun A lack of excitement, liveliness, or interest
  Synonyms: asepticism, blandness, colorlessness, drabness, dreariness, dryness, dullness, flatness, flavorlessness, insipidity, motionlessness, insipidness, jejuneness, sterileness, sterility, stodginess, vapidity, vapidness, weariness, stillness
  Antonyms: motion, animateness
 2. noun Not having life
  Synonyms: inanimateness

لغات هم‌خانواده lifelessness

ارجاع به لغت lifelessness

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lifelessness» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/lifelessness

لغات نزدیک lifelessness

پیشنهاد بهبود معانی