با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Located

ˈloʊkeɪtɪd ləʊˈkeɪtɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  locates
 • وجه وصفی حال:

  locating
 • adjective
  قرار گرفته، واقع شده
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد located

 1. adjective situated
  Synonyms: based, occupying, placed, positioned, posted, stationed

ارجاع به لغت located

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «located» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/located

لغات نزدیک located

پیشنهاد و بهبود معانی