فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Based

beɪst beɪst beɪst beɪst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  bases

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective A2
  مستقر، مبنی
  • - Many of the stories are based on rumor.
  • - بسیاری از داستان‌ها بر اساس شایعات هستند.
  • - The play was based on Irish legend.
  • - این نمایش بر اساس یک افسانه‌ی ایرلندی است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد based

 1. adjective located
  Synonyms: situated, stationed, planted, established, positioned, occupying, placed

لغات هم‌خانواده based

ارجاع به لغت based

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «based» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/based

لغات نزدیک based

پیشنهاد بهبود معانی