فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Basic

ˈbeɪsɪk ˈbeɪsɪk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  basics
 • صفت تفضیلی:

  more basic
 • صفت عالی:

  most basic

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B1
  بنیادی، اساسی، اصلی، اصولی، بنیانی، پایه‌ای، ابتدایی، اولیه
  • - the basic necessities of life
  • - نیازهای اولیه‌ی زندگی
  • - a basic economic problem
  • - مشکل بنیادی اقتصادی
  • - the basic theme of the story
  • - موضوع اصلی داستان
  • - a basic arrangement
  • - ترتیب اساسی
  • - basic mathematical skills
  • - مهارت‌های بنیادین در ریاضیات
  • - They are basically the same.
  • - آنان اصولاً مشابه هستند.
  • - basic two-roomed apartments
  • - آپارتمان‌های ساده‌ی دو اتاقه
  • - basic process
  • - فرایند قلیایی
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun countable
  پایه، اساس، اصل، بن، مواد اولیه، شالوده
  • - the basics of journalism
  • - اصول روزنامه‌نگاری
 • noun
  بیسیک BASIC (زبان ساده‌ی کامپیوتری که در آن واژه‌های عادی انگلیسی و نشانه‌های ریاضی به‌کار رفته است)
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد basic

 1. adjective elementary, fundamental
  Synonyms: basal, capital, central, chief, elemental, essential, indispensable, inherent, intrinsic, key, main, necessary, primary, primitive, principal, radical, substratal, underlying, vital
  Antonyms: additional, extra, inessential, nonessential, outside, peripheral, secondary

لغات هم‌خانواده basic

ارجاع به لغت basic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «basic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/basic

لغات نزدیک basic

پیشنهاد بهبود معانی