فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Baseless

ˈbeɪsləs ˈbeɪsləs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more baseless
 • صفت عالی:

  most baseless

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  بی‌اساس، بی‌مأخذ
  • - baseless claims
  • - ادعاهای بی‌اساس
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد baseless

 1. adjective without substantiation
  Synonyms: bottomless, flimsy, foundationless, gratuitous, groundless, reasonless, unconfirmed, uncorroborated, unfounded, ungrounded, unjustifiable, unjustified, unsubstantiated, unsupported, untenable, unwarranted
  Antonyms: based

لغات هم‌خانواده baseless

ارجاع به لغت baseless

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «baseless» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/baseless

لغات نزدیک baseless

پیشنهاد بهبود معانی