با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lucrative

ˈluːkrətɪv ˈluːkrətɪv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more lucrative
 • صفت عالی:

  most lucrative
 • adjective
  سودمند، پرمنفعت، سودآور، پرسود، پردرآمد، پرمنفعت، پول‌ساز
  • - a lucrative investment
  • - سرمایه‌گذاری سودآور
  • - She has a lucrative deal with a cosmetics company.
  • - او معامله‌ای پرسود با یک شرکت آرایشی دارد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lucrative

 1. adjective productive, well-paid
  Synonyms: advantageous, cost effective, fatness, fruitful, gainful, good, high-income, in the black, money-making, paying, profitable, remunerative, sweet, worthwhile
  Antonyms: poorly paid, unprofitable

ارجاع به لغت lucrative

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lucrative» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lucrative

لغات نزدیک lucrative

پیشنهاد و بهبود معانی