با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Quadruple

kwɑːˈdruːpl ˈkwɒdrʊpl / / kwɒˈdruː- ˈkwɒdrʊpl / / kwɒˈdruː-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  quadrupled
 • شکل سوم:

  quadrupled
 • سوم شخص مفرد:

  quadruples
 • وجه وصفی حال:

  quadrupling

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • noun adjective adverb
  چهارگانه، چهارتایی، چهاربرابر
 • noun adjective adverb
  چهار‌برابر، چهار ‌لا، چها‌ربرابر کردن
  • - His income quadrupled.
  • - درآمد او چهار برابر شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد quadruple

 1. adjective Four times as great or many
  Synonyms: fourfold, quadruplicate, quadruplex, four-way, four times as great, four times as many, four-fold, four-part, four-ply, four-cycle, quadripartite, biquadratic
 2. noun A set of four similar things considered as a unit
  Synonyms: quartet, quartette, quadruplet

ارجاع به لغت quadruple

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quadruple» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quadruple

لغات نزدیک quadruple

پیشنهاد بهبود معانی