Stinger

ˈstɪŋər ˈstɪŋə
آخرین به‌روزرسانی:
|
  • شکل جمع:

    stingers

معنی

  • noun
    نیش حشرات، سرزنش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد stinger

  1. noun A remark capable of wounding mentally
    Synonyms: cut

ارجاع به لغت stinger

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «stinger» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/stinger

لغات نزدیک stinger

پیشنهاد بهبود معانی