با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Valetudinarianism

American: vælɪˌˌtʊdˈneriːəˌˌnɪzəm British: ˈvælɪˌtjuːdɪˈneərɪənɪzm
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    احساس ضعف و سستی، وسواس سلامتی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد valetudinarianism

  1. noun The state of being weak in health or body (especially from old age)
    Synonyms: infirmity, frailty, debility, feebleness, frailness

ارجاع به لغت valetudinarianism

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «valetudinarianism» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/valetudinarianism

لغات نزدیک valetudinarianism

پیشنهاد بهبود معانی