ثبوت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    soboot
  • demonstration, proof
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثبوت

لغات نزدیک ثبوت

پیشنهاد و بهبود معانی