منش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • عادت، خوی، طبیعت
 • فونتیک فارسی

  manesh
 • اسم
  nature, disposition, character, temperament, habitude, humor, ethos, trait, habit, feature, mien, temper, characteristic, fiber
  • - منش انگلیسی

  • - the English character
  • - جنبه‌ای دیگر از منش او

  • - another aspect of his character
  • - شغلی که با منش او جور در می‌آمد

  • - a job that suited his temper
 • دارای عادت یا طبیعت بخصوص
 • فونتیک فارسی

  manesh-
 • پسوند
  suffix meaning "nature", "disposition", "-ly", "-ish", "-like"
  • - آقامنش

  • - gentlemanly
  • - خارجیانی که در رم زندگی می‌کردند، کم‌کم ایتالیایی‌منش شدند.

  • - Foreigners who lived in Rome gradually became Italianized.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد منش

لغات نزدیک منش

پیشنهاد و بهبود معانی