پویش گرایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فلسفه
  • dynamism
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پویش گرایی

پیشنهاد و بهبود معانی