با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Queue

kjuː kjuː
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  queued
 • شکل سوم:

  queued
 • سوم شخص مفرد:

  queues
 • وجه وصفی حال:

  queuing
 • شکل جمع:

  queues

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B1
  صف، صف اتوبوس و غیره
  • - We stood in the queue for bread.
  • - در صف نان ایستادیم.
  • - a queue of cars
  • - یک صف اتومبیل
  • - the long queue of people in front of the store
  • - صف طولانی مردم در جلو فروشگاه
 • verb - transitive countable
  صف بستن، در صف گذاشتن
 • verb - intransitive countable
  در صف ایستادن
  • - People were queuing up to buy sugar.
  • - مردم برای خرید شکر در صف می‌ایستادند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد queue

 1. noun sequence
  Synonyms: chain, concatenation, echelon, file, line, order, progression, rank, row, series, string, succession, tail, tier, train
  Antonyms: disorganization

ارجاع به لغت queue

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «queue» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/queue

لغات نزدیک queue

پیشنهاد بهبود معانی