پیوسته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    peyvaste
  • connected, continuous, associate, versified, [adv.] continually, consistently
  • قدیمی evermore
  • کامپیوتر on-line
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیوسته

پیشنهاد و بهبود معانی