چریدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    cha(e)ridan
  • to graze, to pasture
  • حیوان
  • browse
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چریدن

لغات نزدیک چریدن

پیشنهاد و بهبود معانی