چشمه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    cheshme
  • spring, tountain, source, opening, span, eyelet, mesh
  • شعر قدیم
  • fount
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشمه

لغات نزدیک چشمه

پیشنهاد و بهبود معانی