چنار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chenaar
  • plane - tree
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنار

لغات نزدیک چنار

پیشنهاد و بهبود معانی