ژرف بین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (ادبی) اهل غور و تفکر
  • فونتیک فارسی

    zharfbin
  • صفت
    insightful, perceptive, discerning, perspicacious, percipient, judicial

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژرف بین