ژن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (زیست‌شناسی) عامل انتقال ویژگی‌های ارثی، زاد
 • فونتیک فارسی

  zhen
 • اسم
  gene
  • - ژن باز پیوستگی

  • - recombination gene
  • - ژن تنظیم‌کننده

  • - regulator gene
  • - ژن چندگرا/ژن چند اثر

  • - pleiotropic gene
  • - ژن دگرریخت

  • - allelomorphic gene
  • - ژن ساختاری

  • - structural gene
  • - ژن غالب

  • - dominant gene
  • - ژن نهفته

  • - recessive gene
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)