کارگردانی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فیلم و تئاتر
  • direct
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کارگردانی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی