کنشت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کنیسه، کلیسا
 • فونتیک فارسی

  kenesht
 • اسم
  ادبی church, synagogue
  • - همه‌جا خانه‌ی عشق است چه مسجد چه کنشت

  • - the house of love is everywhere whether it be a mosque or a synagogue
  • - خطابه‌ای قدرتمند در کنشت

  • - a powerful sermon at the synagogue
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کنشت

لغات نزدیک کنشت

پیشنهاد و بهبود معانی