کوک حاشیه پتو و پارچه های ضخیم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دوزندگی
  • blanket stitch
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوک حاشیه پتو و پارچه های ضخیم

پیشنهاد و بهبود معانی