A Bird In The Hand Is Worth Two In The Bush

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    سیلی نقد به از حلوای نسیه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a bird in the hand is worth two in the bush

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a bird in the hand is worth two in the bush» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-bird-in-the-hand-is-worth-two-in-the-bush

لغات نزدیک a bird in the hand is worth two in the bush

پیشنهاد بهبود معانی