A Burnt Child Fears The Fire

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت a burnt child fears the fire

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «a burnt child fears the fire» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/a-burnt-child-fears-the-fire

لغات نزدیک a burnt child fears the fire

پیشنهاد بهبود معانی