فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Anhydrous

ænˈhaɪdrəs ænˈhaɪdrəs
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  شیمی انیدروز (بی‌آب)
  • - The anhydrous ethanol was used as a fuel additive.
  • - اتانول بی‌آب به‌عنوان یک افزودنی سوخت استفاده شد.
  • - The anhydrous soil lacked the necessary moisture for plants to grow.
  • - خاک بی‌آب فاقد رطوبت لازم برای رشد گیاهان بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد anhydrous

 1. adjective Having little or no liquid or moisture
  Synonyms: dry, arid, bone-dry, moistureless, sere, waterless, saharan, undamped, unwatered
  Antonyms: hydrous

ارجاع به لغت anhydrous

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «anhydrous» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/anhydrous

لغات نزدیک anhydrous

پیشنهاد بهبود معانی