فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Arid

ˈærɪd ˈærɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  arider
 • صفت عالی:

  aridest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  خشک، بایر، لم‌یزرع، خالی، بی‌مزه، بی‌روح، بی‌لطافت
  • - a desert of extreme aridity
  • - صحرایی بسیار خشک
  • - Much of central Iran is arid.
  • - خیلی از نواحی مرکز ایران کم‌باران هستند.
  • - arid land
  • - زمین خشک
  • - His speech was long and arid.
  • - نطق او طولانی و بی‌روح بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد arid

 1. adjective dry
  Synonyms: barren, bone-dry, desert, dry as a bone, dry as dust, dusty, moistureless, parched, thirsty, waterless
  Antonyms: damp, humid, moist, wet
 2. adjective uninterested, spiritless
  Synonyms: boring, colorless, drab, dreary, dry, dull, flat, insipid, lackluster, lifeless, tedious, unanimated, uninspired, vapid, wearisome
  Antonyms: interested, lively, spirited

ارجاع به لغت arid

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «arid» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/arid

لغات نزدیک arid

پیشنهاد بهبود معانی