با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Damp

dæmp dæmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  damper
 • صفت عالی:

  dampest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive adjective B2
  نم، رطوبت، دلمرده کردن، حالت خفقان پیدا کردن، مرطوب ساختن
  • - The old man was complaining of the cold and the damp.
  • - پیرمرد از سرما و رطوبت شکایت می‌کرد.
  • - damp air
  • - هوای نمناک
  • - Don't wear damp clothes!
  • - جامه‌ی نم‌دار نپوش!
  • - Damp the clothes before ironing.
  • - پیش از اتو کردن لباس‌ها را نم بزن.
  • - damped
  • - میرا
  • - damped motion
  • - حرکت میرا
  • - Nothing could damp his enthusiasm.
  • - هیچ‌چیز نمی‌توانست شوق و ذوق او را فرو نشاند.
  • - The concert was a bit of a damp squib!
  • - کنسرت خیلی بی‌مزه‌ای بود!
  • - Their efforts in damping down the crisis were helpful.
  • - کوشش‌های آنان در کاستن بحران موفقیت‌‌آمیز بود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد damp

 1. adjective wet, humid
  Synonyms: clammy, cloudy, dank, dewy, drenched, dripping, drippy, drizzly, irriguous, misty, moist, muggy, oozy, saturated, soaked, soaking, sodden, soggy, sopping, steam bath, steamy, sticky, vaporous, waterlogged, wettish
  Antonyms: arid, dessicated, dried, dry, parched

Phrasal verbs

 • damp down

  (از شدت یا حرارت چیزی) کاستن

 • damp off

  (گیاهان) از شدت رطوبت پوسیدن

Collocations

 • damp course

  (معماری - لایه‌ی قیر یا پلاستیک که برای جلوگیری از سرایت رطوبت در پایه‌ی دیوار قرار می‌دهند) نم‌گیر

Idioms

 • a damp squib

  (انگلیس - عامیانه - رویداد یا نمایش و غیره) بدتر از حد انتظار، مأیوس‌کننده

ارجاع به لغت damp

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «damp» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/damp

لغات نزدیک damp

پیشنهاد بهبود معانی