فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Cereal

ˈsɪriəl ˈsɪəriəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  cereals

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable C1
  غله (مانند گندم، جو و برنج)، غلات (جمع)
  • - Wheat is a cereal that has been planted for thousands of years.
  • - گندم غله‌ای است که از هزاران سال پیش کاشته می‌شده است.
  • - the cereal crops grown in Iran
  • - غلات کشت‌شده در ایران
 • noun countable uncountable A2
  غذا و آشپزی غلات صبحانه (غذایی متشکل از غلات و شیر) (بیشتر به‌عنوان صبحانه مصرف می‌شود)
  • - I like to have cereal every morning.
  • - من دوست دارم هر روز صبح، غلات صبحانه بخورم.
  • - Do you prefer hot or cold cereal in the morning?
  • - صبح‌ها غلات صبحانه‌ی گرم را ترجیح می‌دهید یا سرد؟
 • adjective
  غله‌ای، غلاتی، غله‌آور، ساخته‌شده از غلات
  • - The cereal plant was tall and green.
  • - گیاه غله‌آور بلند و سبز بود.
  • - The cereal fields stretched out for miles.
  • - مزارع غلاتی تا کیلومترها امتداد داشتند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد cereal

 1. noun edible grain
  Synonyms: bran, breakfast food, corn, grain, oats, rice, rye, wheat

ارجاع به لغت cereal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cereal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cereal

لغات نزدیک cereal

پیشنهاد بهبود معانی