ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chin

tʃɪn tʃɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  chins

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective adverb countable B1
  چانه، زنخدان، زیرچانه نگه داشتن(ویولون)
  • - He has a protruding chin.
  • - او چانه‌ی برآمده‌ای دارد.
  • - a dimple on the chin
  • - چال زنخدان
  • - The students can come in and chin with me any time they want.
  • - شاگردان می‌توانند هر وقت بخواهند بیایند و با من گپ بزنند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chin

 1. noun area under mouth
  Synonyms: button, jaw, jawbone, mandible, mentum, point

Idioms

 • chin up

  خودت را نباز، مثبت‌نگر باش، غمت نباشد، اخم‌هایت را باز کن، سرت را بالا بگیر

 • keep one's chin up

  سختی کشیدن و به روی خود نیاوردن

 • take it chin up

  آبروداری کردن، تحت شرایط سخت کار خود را انجام دادن

 • take it on the chin

  (امریکا - عامیانه) سخت شکست خوردن، سختی کشیدن

ارجاع به لغت chin

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chin» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chin

لغات نزدیک chin

پیشنهاد بهبود معانی