ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cough Up

ˈkɑːfˈəp kɒfʌp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coughed up
 • شکل سوم:

  coughed up
 • سوم شخص مفرد:

  coughs up
 • وجه وصفی حال:

  coughing up

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • phrasal verb
  (به‌همراه سرفه) بالا آوردن
  • - The cat coughed up a hairball on the carpet.
  • - گربه یک گلوله مو را به‌همراه سرفه روی فرش بالا آورد.
  • - The doctor asked me to cough up some phlegm for testing.
  • - دکتر از من خواست برای آزمایش مقداری خلط بالا بیاورم.
 • phrasal verb verb - transitive informal
  (پول یا اطلاعاتی را به اجبار) دادن، پرداختن، سلفیدن
  • - I had to cough up the money I owed for the concert tickets.
  • - مجبور شدم پولی را که برای بلیط کنسرت بدهکارم را به زور بدهم.
  • - It's time you coughed up the money you owe me.
  • - وقت آن است پولی را که به من بدهکاری را بپردازی.
پیشنهاد بهبود معانی

ارجاع به لغت cough up

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cough up» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cough-up

لغات نزدیک cough up

پیشنهاد بهبود معانی