ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cough

kɒːf kɒf
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coughed
 • شکل سوم:

  coughed
 • سوم شخص مفرد:

  coughs
 • وجه وصفی حال:

  coughing
 • شکل جمع:

  coughs

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive B1
  سرفه، سرفه کردن
  • - Even in a crowded movie house I could recognize my father by his cough.
  • - حتی در سینمای شلوغ هم پدرم را از سرفه‌اش می‌شناختم.
  • - Our baby has a cough and a fever.
  • - بچه‌ی ما سرفه می‌کند و تب دارد.
  • - Don't cough in my face!
  • - توی صورتم سرفه نکن!
  • - The engine coughed a few times and died out.
  • - موتور چند صدای سرفه مانند کرد و خاموش شد.
  • - He coughed up blood.
  • - او خون سرفه کرد.
  • - When he saw the gun, he coughed up the money.
  • - هفت‌تیر را که دید پول‌ها را داد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cough

 1. noun expelled air with sound
  Synonyms: ahem, bark, cold, croup, frog in throat, hack, hem, tickle in throat, whoop
 2. verb expelling air with sound
  Synonyms: bark, choke, clear throat, convulse, expectorate, hack, hawk, hem, spit up, vomit, whoop

Phrasal verbs

 • cough up

  (به‌همراه سرفه) بالا آوردن

  (پول یا اطلاعاتی را به اجبار) دادن، پرداختن، سلفیدن

ارجاع به لغت cough

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cough» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cough

لغات نزدیک cough

پیشنهاد بهبود معانی