ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Covered Wagon

American: ˈkʌvərdˈwæɡən British: ˈkʌvədˈwæɡən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد covered wagon

  1. noun wagon with a canvas roof
    Synonyms: Conestoga wagon, prairie schooner, prairie wagon, stagecoach

ارجاع به لغت covered wagon

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «covered wagon» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/covered-wagon

لغات نزدیک covered wagon

پیشنهاد بهبود معانی