فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dallier

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    طفره‌زن، وراج
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dallier

  1. noun Someone who wastes time
    Synonyms: dillydallier, dilly-dallier, mope, lounger

ارجاع به لغت dallier

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dallier» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dallier

لغات نزدیک dallier

پیشنهاد بهبود معانی