با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Destroy

dɪˈstrɔɪ dɪˈstrɔɪ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  destroyed
 • شکل سوم:

  destroyed
 • سوم شخص مفرد:

  destroys
 • وجه وصفی حال:

  destroying
 • verb - transitive
  خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  • - The earthquake destroyed the city.
  • - زلزله شهر را ویران کرد.
  • - His untimely death destroyed our plans.
  • - مرگ نابه‌هنگام او نقشه‌های ما را تباه کرد.
  • - Napoleon's army destroyed the Austrians.
  • - ارتش ناپلئون اتریشی‌ها را سخت درهم کوبید.
  • - The Arabs destroyed the Sassanians.
  • - اعراب ساسانیان را برانداختند.
  • - The sick horse had to be destroyed.
  • - لازم بود که اسب بیمار را بکشند.
  • - The Moon destroys the light of other stars.
  • - ماه نور ستارگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
  • - That event destroyed my faith in modern medicine.
  • - آن رویداد ایمان مرا به پزشکی نوین از بین برد.
  • - Greed has destroyed many reputations.
  • - آز شهرت‌های زیادی را بر باد داده است.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد destroy

 1. verb demolish, devastate
  Synonyms: abort, annihilate, annul, axe, blot out, break down, butcher, consume, cream, crush, damage, deface, desolate, despoil, dismantle, dispatch, end, eradicate, erase, exterminate, extinguish, extirpate, gut, impair, kill, lay waste, level, liquidate, maim, mar, maraud, mutilate, nuke, nullify, overturn, quash, quell, ravage, ravish, raze, ruin, sabotage, shatter, slay, smash, snuff out, spoliate, stamp out, suppress, swallow up, tear down, torpedo, total, trash, vaporize, waste, wax, wipe out, wreck, zap
  Antonyms: build, construct, create, improve, repair, restore

لغات هم‌خانواده destroy

ارجاع به لغت destroy

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «destroy» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/destroy

لغات نزدیک destroy

پیشنهاد و بهبود معانی