با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dreamland

ˈdriːmlænd ˈdriːmlænd
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    سرزمین خواب‌وخیال
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dreamland

  1. noun sleep, fantasy world
    Synonyms: cloud cuckoo land, ideal place, land of Nod, never-never land, seventh heaven, Shangri-La, slumber, Utopia
    Antonyms: real world, wakefulness

ارجاع به لغت dreamland

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dreamland» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dreamland

لغات نزدیک dreamland

پیشنهاد بهبود معانی