فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Film Pack

American: ˈfɪlmˈpæk British: fɪlmpæk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • فیلم تخت
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت film pack

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «film pack» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/film pack

لغات نزدیک film pack

پیشنهاد بهبود معانی