فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Firmer

ˈfɜrmər ˈfɜːmə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت عالی:

  firmest

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  (نجاری) اسکنه‌ی پهن
  • - The carpenter used a firmer to shape the wood.
  • - نجار از اسکنه‌ی پهن برای شکل دادن به چوب استفاده کرد.
  • - He sharpened his firmer.
  • - او اسکنه‌ی پهن خود را تیز کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد firmer

 1. adjective Marked by firm determination or resolution; not shakable
  Synonyms: steadier, tougher, sturdier, stouter, sounder, colder, harder, stronger
  Antonyms: weaker
 2. adjective Strong and sure
  Synonyms: stronger, harder
 3. adjective Persistently holding to something
  Synonyms: faster
 4. adjective Unwavering in devotion to friend or vow or cause; ; ; - Campaign song for William Henry Harrison
  Synonyms: faster, steadier, truer, heavier, thicker, denser, harder
  Antonyms: flabbier, softer
 5. adjective Definite
  Synonyms: flatter
  Antonyms: softer
 6. adjective Stable, unmoving
  Synonyms: steadier, surer, stronger, sounder, faster, stabler
  Antonyms: looser, slacker, suppler, weaker, softer
 7. adjective Unalterable, definite
  Synonyms: surer, sturdier, stronger, stabler, sounder
  Antonyms: slacker, looser, suppler, weaker, softer
 8. adjective Not liable to fluctuate or especially to fall
  Synonyms: steadier

ارجاع به لغت firmer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «firmer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/firmer

لغات نزدیک firmer

پیشنهاد بهبود معانی