فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Floor It

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  با تمام سرعت راندن، گازش را گرفتن، تخته گاز رفتن
  • - He was late and the road was clear, so he floored it.
  • - دیرش شده بود و جاده هم خلوت بود، پس گازش را گرفت.
  • - Floor it before they catch us.
  • - تا ما را نگرفته‌اند، گازش را بگیر.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد floor it

 1. verb drive at full speed
  Synonyms: accelerate, barrel, gather momentum, go flat-out, nail it, open the throttle, put the pedal to the metal, sprint, step on it, step on the gas

ارجاع به لغت floor it

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «floor it» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/floor-it

لغات نزدیک floor it

پیشنهاد بهبود معانی