به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Accelerate

əkˈseləreɪt əkˈseləreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  accelerated
 • شکل سوم:

  accelerated
 • سوم شخص مفرد:

  accelerates
 • وجه وصفی حال:

  accelerating

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • verb - transitive adverb C2
  شتاباندن، تسریع کردن، تند کردن، شتاب دادن، برسرعت (چیزی) افزودن، تند شدن، تندتر شدن
 • verb - transitive adverb
  تسریع کردن، سرعت دادن، سرعت گرفتن
  • - The rate of inflation is accelerating fast.
  • - نرخ تورم به‌سرعت افزایش می‌یابد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد accelerate

 1. verb increase speed, timing
  Synonyms: advance, drive, dust, expedite, fire up, forward, further, gun, hammer on, hasten, hurry, impel, lay a patch, lay rubber, make tracks, nail it, open up, peel rubber, precipitate, put on afterburners, put pedal to metal, quicken, railroad, rev, rev up, roll, speed up, spur, step on gas, step up, stimulate, tool
  Antonyms: decelerate, defer, hinder, impede, postpone, retard, slow down

ارجاع به لغت accelerate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «accelerate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/accelerate

لغات نزدیک accelerate

پیشنهاد بهبود معانی