با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dust

dʌst dʌst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dusted
 • شکل سوم:

  dusted
 • سوم شخص مفرد:

  dusts
 • وجه وصفی حال:

  dusting
 • شکل جمع:

  dusts
 • countable uncountable noun
  خاک، گرد و خاک، غبار، خاکه، ذره
  • - The table was covered in dust.
  • - روی میز را گرد گرفته بود.
  • - a huge cloud of dust
  • - ابر عظیمی از غبار
  • - coal dust
  • - خاکه‌ی زغال‌سنگ
  • - charcoal dust
  • - خاکه زغال
  • - gold dust
  • - خاک طلا
  • - The news kicked up a lot of dust.
  • - آن خبر غوغایی بر پا کرد.
  • - They burned his body and scattered the dust over the sea.
  • - جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به دریا ریختند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  گردگیری کردن، گرد گرفتن از (با off)
  • - Dust off the table and set the dishes on it.
  • - میز را گردگیری کن و بشقاب‌ها را روی آن بچین.
 • verb - transitive
  ریختن، پاشیدن (مثل گرد)
  • - to dust plants with insecticide
  • - گیاهان را با حشره‌کش سم‌پاشی کردن
  • - Dust your cheeks gently with this powder.
  • - این پودر را ملایم به گونه‌هایت بزن.
  • - Dust the cake with sugar.
  • - شکر را روی کیک بپاش.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dust

 1. noun tiny particles in the air
  Synonyms: ashes, cinders, dirt, dust bunnies, earth, filth, flakes, fragments, gilings, granules, grime, grit, ground, lint, loess, powder, refuse, sand, smut, soil, soot
 2. verb sprinkle tiny particles
  Synonyms: besprinkle, cover, dredge, powder, scatter, sift, spray, spread

Phrasal verbs

 • dust off

  (عامیانه) برای کار یا عمل آماده کردن یا شدن

 • dust somebody down

  خود یا کسی را برای عمل آماده کردن، تمرین کردن، بازآموزی کردن

Collocations

 • dust-cart

  (انگلیس) کامیون خاکروبه جمع کنی

 • dust-sheet

  (انگلیس) روپوش مبل (برای اینکه گرد نگیرد)

Idioms

ارجاع به لغت dust

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dust» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dust

لغات نزدیک dust

پیشنهاد و بهبود معانی