فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forgetfully

fərˈɡetfli fəˈɡetfli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  از روی فراموش‌کاری، فراموش‌کارانه، از روی غفلت، غفلت‌کارانه
  • - I forgetfully left the file on the bus.
  • - پرونده را از روی فراموش‌کاری در اتوبوس جا گذاشتم.
  • - She is getting old and acts forgetfully.
  • - او دارد پیر می‌شود و غفلت‌کارانه رفتار می‌کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات هم‌خانواده forgetfully

ارجاع به لغت forgetfully

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forgetfully» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forgetfully

لغات نزدیک forgetfully

پیشنهاد بهبود معانی