به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forwards

ˈfɔːrwərdz ˈfɔːwədz
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  forwarded
 • شکل سوم:

  forwarded
 • وجه وصفی حال:

  forwarding

معنی

 • adverb
  ( forward =) به‌طرف جلو، به پیش
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد forwards

 1. verb To cause (something) to be conveyed to a destination
  Synonyms: addresses, transmits, ships, sends, routes, dispatches, consigns
 2. verb Send, ship
  Synonyms: furthers, transmits, promotes, encourages, ships, remits, relays, readies, hastens, advances, sends, delivers, fronts, expedites, accelerates
  Antonyms: holds, maintains, keeps
 3. verb Aid, expedite
  Synonyms: furthers, assists, advances
  Antonyms: ceases, halts, impedes, stops, hinders
 4. adverb In a forward direction
  Synonyms: forward, ahead, frontward, onward, onwards, frontwards, forrad, forrader, forrard

ارجاع به لغت forwards

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forwards» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forwards

لغات نزدیک forwards

پیشنهاد بهبود معانی