فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fri

American: ˈfraɪdeɪ British: ˈfraɪdeɪ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • مخفف: جمعه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fri

  1. noun The sixth day of the week; the fifth working day
    Synonyms: friday

ارجاع به لغت fri

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fri» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fri

لغات نزدیک fri

پیشنهاد بهبود معانی