فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Future Perfect

American: ˈfjuːt͡ʃərpərˈfekt British: ˈfjuːt͡ʃəpəˈfekt
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • noun phrase adjective
    (دستور زبان) شامل زمان آینده نقلی که در انگلیس بصورت have will و have shall ساخته می‌شود و نشانه خاتمه عمل در زم'ن آینده می"'شد
    • - By then, I will have finished this book.
    • - تا آن هنگام این کتاب را تمام کرده‌ام.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت future perfect

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «future perfect» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/future perfect

لغات نزدیک future perfect

پیشنهاد بهبود معانی