فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Galangal

American: ˈgæləŋgæl / / gəˈlæŋgl British: ˈgæləŋgæl / / gəˈlæŋgl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    (شاید از ریشه‌ی عربی - گیاه‌شناسی) خولنجان شیرین (جنس Alpinia از خانواده‌ی زنجبیل که ریشه‌ی آن خوشبو و دارای خواص طبی است)، خسرودار، گالنگال
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد galangal

  1. noun European sedge having rough-edged leaves and spikelets of reddish flowers and aromatic roots
    Synonyms: galingale, Alpinia galanga, Cyperus longus

ارجاع به لغت galangal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «galangal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/galangal

لغات نزدیک galangal

پیشنهاد بهبود معانی